Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest Fun Sport s.c. z siedzibą w Szczecin ul Wierzbowa 105
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.fankajak.pl, a także mailem pod adresem: sklep@fankajak.pl
 3.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4.  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu i adresu e-mailowego - po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu (pod warunkiem, iż w formularzu osobowym podał swój adres e-mailowy), a obsługa sklepu niezwłocznie przystępuje do jego realizacji. Składając zamówienie w inny sposób niż przez stronę WWW należy umieścić informacje pozwalające na realizację zamówienia, przede wszystkim imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy zamawiającego.
 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 7. Zamówienie należy traktować jako przyjęte w przypadku jego potwierdzenia przez Fun Sport w formie e-maila, telefonicznie lub faksem. W przypadku braku kontaktu ze strony sklepu Fun Sport prosimy o ponowny kontakt, prawdopodobnie z przyczyn technicznych nie udało się nam nawiązać kontaktu.
 8. Do każdej przesyłki z artykułami dołączany jest rachunek lub faktura VAT, które wystawiane są tuż przed przekazaniem artykułów do wysyłki.
 9. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, jeśli towar znajduje się na magazynie sklepu, o czym informujemy w potwierdzeniu zamówienia.
 10.  Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych w przypadku posiadanego artykułu w magazynie. Informacje dotyczące dostępności zamawianych artykułów zostaną przesłane w potwierdzeniu. Może też się zdarzyć, że część artykułów objętych zamówieniem okaże się niedostępna pomimo ich obecności w aktualnej ofercie dostawców. W takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Warto też pamiętać, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba artykułów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania tychże na te artykuły, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Czas dostawy uzależniony jest od formy wysyłki, którą Klient wybierze w trakcie zatwierdzania swojej transakcji w sklepie.
  Zamówione artykuły na terenie Polski dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy Kurierskiej, nie dotyczy to sprzętu pływającego (kajaki,kanadyjki,Łodzie) których formę odbioru należy uzgodnić telefonicznie ze sklepem pod numerem 091 4357349 lub za pomocą poczty e-mail .
 13. W przypadku zamówienia pow. 400 zł zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty na nasze konto bankowe. Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie wymagają uiszczenia przedpłaty w wysokości ustalonej przez sprzedawcę i klienta.
 14. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych oraz w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 15. Prawo odstąpienia od umowy

  1. na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

  2. prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór oświadczenia od odstąpienia od umowy klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

  3.  klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

   4. w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

   5. w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot pieniędzy dokonany będzie na rachunek karty.

   6. w przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

    7.prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

  b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  f) dostarczania prasy,

  g) usług w zakresie gier hazardowych.

 16.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym sklepie. Zapewniamy, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
   .  Oferta zamieszczona na stronie internetowej sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego .

U W A G A !

Jeżeli wybrano płatność PRZELEWEM BANKOWYM

PROSIMY O WSTRZYMANIE SIĘ Z REALIZACJĄ PRZELEWU

Potrzebujemy 2-3 dni aby zweryfikować zamówienie i sprawdzić dostępności zamówionych produktów.Po skompletowaniu zamówienia otrzymasz maila z prośbą o dokonanie przelewu.


Nr konta
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr konta: 09 2030 0045 1110 0000 0055 1000

Fun Sport s.c.
ul Wierzbowa 105

71-014 Szczecin


Sklep internetowy Shoper.pl